Ordfører Erling Bøhle grep personlig inn for å sikre barn på Søberg skolebuss selv om de ikke hadde krav på det, men vil ikke gjøre det når det gjelder ungene på Øyås og Varmbubakkan.

Ved skolestart viste det seg at skolebarn ble stående igjen på Søberg fordi bussen ikke var stor nok. Dette var barn som ikke hadde lang nok skolevei, men foreldrene ville at ungene skulle være med skolebussen på grunn av den kaotiske situasjonen i Melhus sentrum i forbindelse med bygging av miljøgata. Lyskrysset er fjernet i Løvsetkrysset, og det var vanskelig for ungene å finne fram. Kommunen betaler for de ungene som nå har fått sikringskjøring.

- Det var farlig for ungene å gå, og at ungene fra Søberg fikk dekket skoleskyss, hadde sammenheng med at situasjonen i Løvsetkrysset, sier Bøhle.

Han mener at situasjonen med ungene fra Øyås og Varmbubakkan ikke er sammenlignbar med situasjonen for ungene fra Søberg. Derfor kaller han saken for litt komplisert.

Ordførerens forslag er at ungene som ikke har krav på skoleskyss ut fra avstand, må stå i bussen.

Samtidig sier han at det er viktig at Melhus kommune går i dialog med fylkeskommunen og Nettbuss om hvordan saken skal løses.

Melhus kommune har budsjettert med 636.000 kroner til skoleskyss i år, og rådmannen har antydet overfor formannskapet at budsjettet ikke holder. Fylkeskommunen betaler for unger som har krav på skyss ut fra avstand, mens sikringskjøring er et kommunalt ansvar.

LES OGSÅ: Må stå i bussen