Han har vært i kontakt med Midtre Gauldal kommune om tomt i Liøya sør for Overaae. En tomt på cirka tre dekar er det ønskelige og det er aktuelt å reise et bygg som kan inneholde lager, monteringshall og kontor, et anlegg på rundt fire hundre kvadratmeter.

Importør

Pettersen er importør av båter fra kanoer og oppover til større utgaver som brukes til fritidsaktiviteter på elver, fjorder og innsjøer. Flere av båttypene kommer til Norge uten å være ferdigmontert. Det er bakgrunnen for at det er nødvendig med monteringshall.

Nær beliggenhet til Trondheim og at Liøya har en uproblematisk tilgjengelighet for trailere har vært tungtveiende for Pettersen ved valg av Støren som base for denne virksomheten.

Fire arbeidsplasser

Men det var også bestemmende at han så en bygning i Liøya som er akkurat av det slaget Pettersen kan tenke seg for sin etablering da han for ikke lenge siden kom kjørende forbi stedet.

Pettersen regner med at hans bedrift på Støren vil gi fire arbeidsplasser. I tilknytning til anlegget vil det også bli utsalg.

Les mer i papirutgaven lørdag 3. desember