Kona er dårlig til beins på grunn av hofteproblemer, og ekteparet trenger hus på flat mark. Det samme gjelder tre andre med helsemessige problemer, som ønsker å bygge i boligfeltet. Åtte barnefamilier har ønsket seg tomt i samme felt, og for dem ville feltet ha betydd gangavstand til Rosmælen skole. Familiene ønsker fortsatt å bygge tiltross for ventetida.

Bra også for skolen

Det aktuelle boligfeltet inneholder 12 tomter, og skulle ligge på 12-13 dekar av Alf Onsøiens jord. Jordet ligger like bak Rosmælen skole, og reguleringsplanen for boligfeltet ville ha betydd mye for skolen. Planen ville ha omfattet en adkomst fra skolegården til en oreskog like ved. Med adkomsten ville skolen fått enda mer uteareal å disponere – noe som er av betydning for en skole som har satset mye på fysisk aktivitet.

Gundersen driver OEG Tegnekontor, og driver med prosjektering av boligfelt. På vegne av grunneier Alf Onsøien søkte han i 2001 om å få legge ut et boligfelt, og dette fikk tilslutning av melhuspolitikerne. Deretter kom det innsigelse fra fylkeslandbruksstyret som mente at boligfeltet måtte sees i sammenheng med arealplan for Kvål. Dette gikk kommunen med på.

Fylkeslandbruksstyret behandlet boligfeltet på nytt i 2003, og sa nei igjen. Da åpnet de for at kommunen kunne se på eiendommen til Magne Eggen som ligger like ved, og bruke av jorda rundt gårdstunet. Ordfører Erling Bøhle sier at dette er merkelig fordi et boligfelt på denne jorda vil dele gården til Eggen. Verken Gundersen eller ordføreren kan forstå at denne jorda skal være dårligere enn jorda til Alf Onsøien.

Kommunen er i gang med å lage reguleringsplan for Kvål, og har lansert et boligfelt ved skolen og ett på Brannåsen.

Håper fortsatt

- Jeg får samme svar hele tida om at det skal ordne seg og at en må ha is i magen. Kona har gitt opp, men jeg håper fremdeles, sier Ole Gundersen som ikke har funnet andre steder å bygge hus på Kvål om det ikke blir noe av feltet ved skolen.

Gundersen er oppgitt over at jordet der boligfeltet skal ligge, er blitt betegnet som av beste jordkvalitet. Grunneieren selv sa til fylkeslandbruksstyret at jorda var dårlig, men da fikk han beskjed om å bygge ut jordmassene. I dag foregår det kornproduksjon på jordet, og selv etter at boligfeltet er kommet, vil det være nok jord igjen på gården.

- Jeg har brukt en del tid og penger på dette. Minst 300 arbeidstimer har gått med, og jeg har måttet betale for arkeologisk utgraving, sier Gundersen som er skuffet over at rådmannen anbefalte at feltet ved skolen ble byttet bort mot å få ja til Brannåsen.

Han peker på at det er små muligheter for dem som vil bygge på Kvål, og at det for deres del er uaktuelt å bygge på Brannåsen fordi tomtene vil bli for bratte. Et boligfelt med ti tomter like ved lysløypa har han hjulpet unge selvbyggere med, og feltet skal være byggeklart til våren. Utover det, finnes det i dag ingen andre tomter på Kvål. Samtidig har skolen ledig kapasitet, og rektoren er bekymret for elevnedgangen.

Matjord

I vedtaket 9. desember heter det at fylkeslandbruksstyret legger ned innsigelse mot boligbygging rundt Rosmælen skole. Dette ut fra nasjonal jordvernpolitikk. Vedtaket ble gjort med seks stemmer mot en stemme. Seniorrådgiver Per Joar Gunnes hos Fylkesmannen sier at jorda ved Rosmælen skole er dyrkajord av matkornkvalitet.

Fylkeslandbruksstyret mener at Brannåsen er naturlig utvikling uansett, og Gunnes sier at det ligger allerede godkjente areal på Kvål. Dersom kommunen velger å stå på sitt, blir det mekling hos fylkesmannen. Blir det ikke enighet, går saken til Miljøverndepartementet. Gunnes sier at det fort kan gå et halvt til ett år før saken er ferdig behandlet i departementet.

Oppgitt over fylkeslandbruksstyret

- Vi har ingenting å stille opp med, sier ordfører Erling Bøhle.

Etter vedtaket i fylkeslandbruksstyret vil han spørre formannskapet om kommunen skal gi opp kampen for boligareal ved Rosmælen skole eller kjempe for det.

Må på dyrkajord

- Det er gått mange runder, og vi kan eventuelt gå til mekling og videre til Miljøverndepartementet. Det er ikke noe poeng for meg å bygge ned dyrkajord, men det kunne ha vært spennende å gå videre. I Gauldalen er det helt umulig å unngå å bygge på dyrkajord når en samtidig skal holde seg til retningslinjer om kort avstand til skole og butikk, sier Bøhle.

Bøhle er overrasket over at fylkeslandbruksstyret synes det er greit at jorda til Magne Eggen kan bygges ned av boliger, og ikke jorda til Alf Onsøien der Ole Gundersen har planlagt boligfelt.

Les mer i papirutgaven torsdag 22. desember

VENTET LENGE: På grunn av konas helseproblemer, vil Ole Erling Gundersen bygge hus på flat mark. Det liker ikke fylkeslandbruksstyret.