Det er Waagen Maskin i Soknedal som skal gjøre jobben. I tillegg skal de sette opp gjerde, bygge kalvetrø og levere og montere stikkrenner og grinder på veien.

En av feristene kan grunneierne beholde, den andre skal kommunen hente selv.