Midtre Gauldal kommune merker nå finanskrisa. Så langt i år har verdien aksjeinvesteringene gått ned med 14 millioner kroner: - Smertegrensa nådd, sier økonomisjef Daniel Kvisten.

Midtre Gauldal hadde 1. januar i år 211 millioner kroner investert i aksjer, fond og verdipapir. Den internasjonale finanskrisa har uunngåelig nok ramma disse investeringene. I september hadde verdien av pengeplasseringene gått ned til 197,4 millioner kroner. Blir nedgangen større, kan folk i Midtre Gauldal merke det.

- Hvor alvorlig er en nedgang på 14 millioner?

- Det er alvorlig, vi ønsker ikke å tape penger. Det kan bli alvorlig om vi taper mye mer, da kan det bli snakk om alvor, sier økonomisjef Daniel Kvisten i Midtre Gauldal kommune.

- Kan gå ut over drifta

I budsjettet som politikerne har vedtatt har de regna med et overskudd fra pengeplasseringene på 5-6 millioner. Det har gått bra tidligere år, ettersom kommunen har tjent grovt på pengeplasseringene. Til nå har de tjent 80 millioner. Pengeplasseringene har hvert år auka med 11 prosent i snitt. Problemet er at de har regna med avkastning fra pengeplasseringene, når det slettes ikke er sikkert at det blir avkastning. For å ta støyten har kommunen oppretta et bufferfond. Fondet er på 9 millioner kroner og skal brukes om de ikke blir overskudd fra pengeplasseringene slik at drifta ikke blir ramma. Fortsetter nedgangen kan det bety at kommunene må spare på drifta:

- Vi må hente inn den delen som er budsjettert med om det ikke blir avkastninger som planlagt. Når vi må begynne å hente inn den delen det er budsjettert med som en ikke får, vil det gå utover drifta vår.

- Hvor mye nedgang tåler kommunen før det går ut over drifta?

- Vi veit ikke hvor stor nedgangen vil bli til jul. I dag er den på 14 millioner, den kan bli fem. Vi vet ikke hvor mye det blir. Det er veldig vanskelig å si hvor langt ned vi kan gå før det går ut over drifta. Men nå bør vi ikke tape noe særlig mer, sier Kvisten.

- Må ha disiplin

Som det heter på finansspråket har ikke kommunen tapt penger før verdiene blir realisert. Det vil si at en i praksis ikke har tapt noe før en har solgt videre aksjer eller andre verdier som har gått ned. Svinger nåla oppover igjen kan kommunen komme godt ut av det. Kvisten forteller at kommunen jobber for å redusere verdinedgangen:

- Vi har hatt møte tidligere i høst for å gjøre grep. Nå går det nedover og det gjør det med alt som dreier seg om pengesida. Eneste medisinen mot det er å ha disiplin, sitte på gjerdet å vente til det går oppover igjen. Skal en eventuelt gjøre noe så må en gjøre det når det er på veg oppover igjen. Det er vanskelig å forutsi når toppen eller bunnen kommer. Eneste som er sikkert er at å selge på veg ned, det er ikke god medisin for kommunekassa.

- Fornuftige plasseringer

Midtre Gauldal sine plasseringer og aksjeinvesteringer må nok sies å være av det mer nøkterne og sikrere slaget. Å investere i rentebærende papirer blitt sett på som veldig trygt. 115 millioner eller 65 prosent av pengene er plassert i rentebærende papirer. 20 millioner er investert i hedgefond. 40 millioner er investert i aksjefond.

- Visjonene er verdier for framtida og vår profil på pengeplasseringene er at vi skal ha rundt to prosent mer i avkastning enn i bank. Det får vi ikke i år fordi innskuddsrenta i bankene går mye oppover når avkastninga på børsen går ned.

- Så langt har kommunen tapt 14 millioner. Det er noe folk flest vil syns er veldig mye?

- Da vil jeg si at de har heilt rett i at 14 mill er mye penger. For meg og de aller fleste andre innbyggerne er det veldig mye penger. Så må en huske på at når en plasserer penger på børs eller i verdipapir så må man ha en langsiktig horisont. Vi veit at børsen svinger og vi veit at det vil gå opp og ned.

Folk flest bør ikke være så fokusert på de 14 millionene, de bør være fokusert på at vi har ei fornuftig portefølje og en fornuftig strategi der vi ikke tar betydelig risiko. Vi forvalter verdiene våre på en så god måte som vi kan gjøre. Så får vi være enige om at 14 mill er et stort tall og som jeg skjønner godt folk vil stusse på, sier økonomisjef Daniel Kvisten.