Et utmarkslag i Melhus både skadeskjøt og skjøt feil dyr da de var ute på rådyrjakt.

Den uheldige jakta ble meldt til Melhus kommune, og utmarkslaget opplyste at jegeren hadde vært på bukkejakt 18. august. Jegeren kom i skade for å skadeskyte et dyr, og tilkalte godkjent ettersøksekvipasje. På grunn av lysforholdene ble ettersøket avsluttet om kvelden. Morgenen etter ble det gjenopptatt, og rådyret ble funnet. Det viste seg da at dyret ikke var en bukk, men et kje. Jakttida for voksen rådyrbukk er fra 10. august til 23. desember, mens det ikke er tillatt å jakte på kje før 25. september.

- Melhus kommune kjenner vedkommende som en erfaren jeger og etterrettelig person, og betrakter hendelsen som et hendelig uhell. Han meldte fra om skadeskytingen umiddelbart, noe som førte til at det kom i gang ettersøk med godkjent ekvipasje til helt riktig tid. Etter kommunens oppfatning har både jegeren og utmarkslaget opptrådt ryddig og korrekt i etterkant av skadeskytingen, skriver Melhus kommune i et brev til Melhus lensmannskontor.