Bygdekvinnelaget ber kommunestyret si nei til etablering av godsterminal i Melhus. - Vi vil ta vare på all den gode matjorden som finnes i Melhus, fordi den trenger vi. Vi må spare den matjorda vi har, sier kasserer i Melhus Bygdekvinnelag, Sigfrid Rimolsrønning.Bygdekvinnelaget mener en godsterminal på Søberg vil rasere større jordbruksområder, slik at bygda blir et eneste stort industriområde. Rimolsrønning mener en godsterminal også vil føre til unødig mye bråk.- Vi frykter også en godsterminal vil føre med seg mye støy og støv i området, siden det naturlig følger med en godsterminal. Derfor vil vi ikke ha godsterminal her i Melhus, sier hun. Bygdekvinnelaget mener nedre Melhus er et godt sted å bo, med arbeidsplasser innen jordbruk, service og mindre bedrifter, og frykter det endrer seg hvis en godsterminal kommer til området.