Avslutter årets datainnsamling til Ungdata-undersøkelsen