Svært mye av drikkevannet i Melhus forsvinner før det når vannkranen