Det har vært forholdsvis stille på Gauldal skole- og kultursenter denne sommeren. Unntaket er at den omreisende Filmbussen i Trøndelag har vært innom noen dager og brukt kulturhuset som lokasjon der ungdom får innblikk i det å lage egen film, samt at voksenopplæringa har diverse tilbud for sine elever i sommermånedene.

Kultursjef i Midtre Gauldal, Arnfinn Solem, inviterte derfor med seg kommunens nytilsatte næringsrådgiver, Knut Magne Lundemo, i den rolige perioden før kulturhuset igjen syder av liv ved skolestart i august. Målet til Solem var å vise fram mulighetene som huset faktisk kan by på.

– Kulturhuset kan brukes til så mye forskjellig, det er bare å få øynene opp, se mulighetene og bruke dem. Kultur og næring handler i den forbindelse mye om det samme, og det er mange paralleller. Vi må derfor se på mulighetene vi har for å videreutvikle dette huset, mener Solem.

Kulturbasert næring blir viktigere

Lundemo har bakgrunn fra entreprenørskap og nyskaping, og mener kulturbasert næringsutvikling blir mer og mer viktig i samfunnet.

–Vi er nødt til å få øynene opp for at oljen ikke vil være vår viktigste inntektskilde framover, og at vi må se mer på det vi har rundt oss, tørre å tenke nytt og satse. I Midtre Gauldal er det mange ting å formidle rent kulturelt, og i kommunen finnes det unike reiselivsprodukter. Kulturbasert næringsliv handler om å formidle kulturen i en inntektsgivende setting, og det er noe vi i Norge generelt er mye dårligere på enn i andre land, sier han.

Les også: 400 ungdommer inntar Støren

Skape inntekter

Lundemo sikter til at når vi nordmenn reiser på utenlandsferie er det gjerne ting vi ønsker å oppleve, vi ønsker å få formidlet kulturen og betaler gjerne for det. Her i landet er heller tankegangen at man formidler kulturen gratis.

–Det må vi bort fra. Vi må legge fra oss den særegne norske måten å tenke på, og få fatt i hva er det turistene egentlig vil ha og se når de kommer hit. Større Hollywood-produksjoner med store filmskuespillere kommer nå til Norge for å benytte seg av de fantastiske lokasjonene vi har her i landet. Hva kan være insentivene for at vi ikke skal få til noe av det samme akkurat her i kommunen? Vi må prøve å tenke litt stort, og satse, mener næringsrådgiveren.

Om det blir lagt en Hollywood-produksjon til Budal eller Singsås gjenstår ennå å se, men at både kommunen og kulturhuset har mange muligheter, enes Solem og Lundemo om.

Må utnytte mulighetene

– Vi har langt ifra utnyttet potensialet til kulturhuset, og her er det store økonomiske muligheter hvis vi bare satser. Å bygge opp en god kultur skaper et godt omdømme og er identitetsskapende for en kommune. Næringsrådgiveren peker på mange viktige tanker rundt temaet kultur og næring som jeg ser det. Jeg har hele tiden hatt en tanke om kulturbasert næringsutvikling, og gleder meg over at jeg endelig har fått en sparringspartner, sier Solem.

Lundemo ble på sin side imponert over hvor mye som rommer dagens kulturhus, med både skole, frivilligsentral, voksenopplæring, kino og kultursal.

– Dette er første gangen jeg er her, og syns det er kjempespennende hvordan det er tenkt og sammensatt her, det er et fantastisk bygg. For å utvikle seg videre er man imidlertid nødt til å satse, og selv om det koster økonomisk, koster det mer om man ikke prøver.

Les også: Markedsdagen har aldri vært mer populær

Gauldal skole og kultursenter rommer mange ulike aktører, som Frivilligsentral, voksenopplæring, bibliotek og videregående skole. Foto: John Lerli