Høgsetvegen mellom Viggja og Børsa i Skaun skal rustes opp og asfalteres.

Mandag starter Trøndelag fylkeskommune arbeidet.

– Arbeidene fører til at vegen ved anleggsområdet blir periodevis stengt for trafikk mandag til torsdag mellom kl 06.30 og 21.00, skriver Skaun kommune på sin hjemmeside.

Fylkeskommunen varsler veiarbeid på den strekningen av Høgsetvegen som ligger nærmest Børsa. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Anleggsarbeidet vil etter planen pågå helt fram til 1. juni. Fylkeskommunen ønsker å gjøre stengetiden så kort som mulig.

– Det blir omkjøring om Viggja når fylkesveien er stengt. Ta kontakt med Vegtrafikksentralen (VTS) på telefon 175 eller se 175.no for stengetidspunkt, lyder oppfordringen.

Arbeidet som skal utføres, er som følger:

  • Utskifting av vegoverbygning

  • Stikkrenneskifte

  • Rensking av veggrøft

  • Dekkelegging

Også i november i fjor ble vegen stengt på grunn av veiarbeid, og i oktober samme år ble deler av veien stengt for gående og syklende. Årsaken var arbeid med gang- og sykkelveien på stedet.