Beboere krever bom for å hindre uvettig kjøring: – Det er trist og uakseptabelt

foto