Etterlyser beredskap for krisetider: – Vi er kanskje ikke rusta for en «perfect storm»

foto