Mistet førerkortet: - Hans egen tåpelighet, det kan vi sette to strek under