Denne gangen er de forberedt på flom

Melhus kommune i samarbeid med Trønderenergi kom tidligere i uken å bygde opp en grusforhøyelse ved nedkjørselen til campingplassen og helt inn til boligen hvor eieren av campingplassen, Martin Haugen Rambraut bor med familien. Foto: Tor Arne Granmo