- Slike parkeringsbøter setter vi stor pris på

foto