– Vi har til sammen fått 11 nye smittede i løpet av helgen. 8 av disse er knyttet til et utbrudd ved Soknedal oppvekst, som berører tre klasser. I tillegg er det en del i karantene som følge av de positive testene. Skolen går som vanlig innenfor gult nivå i trafikklysmodellen, opplyser Midtre Gauldal kommune på sin nettside.

I tillegg har kommunen fått koronasmitte på sykehjemmet på Støren, og kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord opplyser at det er innført besøksforbud på ei avdeling. Ifølge Tenfjord er resten av sykehjemmet åpent for besøk.

– Vi har også fått smitte på en ansatt og en bruker på en avdeling knyttet til sykehjemmet på Støren. Her er det innført midlertidig besøksforbud, alle er testet og pårørende/øvrig ansatte er varslet. Avdelingen er stengt. Alle berørte er vaksinert med oppfriskingsdose. Smittevernplaner følges, opplyser kommunen på sin nettside.

– Noe krevende

Midtre Gauldal kommune opplyser at kommuneorganisasjonen er satt på gult nivå.

– Kommunens kriseledelse har nå oppsummert belastningen på kommuneorganisasjonen som følge av covid-19 smitte og annet sykefravær i uke 1. Sett over tid har det totale sykefraværet ikke økt, og det er mest fravær av andre grunner enn korona. Mens skolene var mest utsatt før jul, er det nå enhet for pleie og omsorg som har størst fravær. Oppsummert vurderer kriseledelsen at kommunen er på gult ROS-nivå og at driften er «noe krevende», opplyser kommunen.

foto
Soknedal skole. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Simen Meisdal