Overskudd for utmarkseiendom - omsatte flere tomter

foto