- Vi skal drive vanlig skole selv om det eksisterer smitte

Rektor Ola Indergård på Gimse ungdomsskole. Foto: Gunn Heidi Nakrem