De sto pent oppstilt, både foreldre og førsteklassingene, på Brekkåsen skole på Gimse mandag. Pent oppstilte i en halvsirkel rundt rektor Marit Volden ventet de på at deres navn skulle bli ropt opp. Og det gikk også veldig greit. De aller fleste gikk rolig fram mot rektor og stilte seg opp hos sin lærer.

Så ble det skole på ordentlig. Med den oransje sekken på ryggen gikk de etter sin lærer og inn til klasserommet. I Trine Bondø Grams klasse sto rutiner og orden i fokus allerede fra første stund. I garderoben lærte de at jakken skal av, og uteskoene skal stå i hylla. Litt plunder må man regne med på første dag, så dette tok sin tid. Men etter litt prøving og feiling hang jakkene der de skulle, og skoene sto i hylla.

Deretter sto køkultur på programmet. Før de kunne gå og finne plassene sine i kosekroken, ble to og to stilt opp sammen til klassen til slutt dannet en kø. Da kunne de gå og finne sitt navn i kroken. Og så kunne dagen starte på ordentlig.

FØRSTE DAG: Rektor Marit Volden ønsker en ny førsteklassing velkommen. Bak henne står en fin bukett av spente barn, som allerede har blitt ropt opp.
VENDT MOT FRAMTIDA: Fire stykker med snuten vendt mot første skoledag og mange år på skolebenken.
STOLT PUBLIKUM: En stor dag også for foreldrene. Mange hadde fulgt sine håpefulle til sin første dag.
Rektor Marit Volden hilste på alle førsteklassingene.
PÅ RAD OG REKKE: Det berømte første bildet med klassen. Lærere har sin fulle hyre med å stille alle riktig opp.
TIDLIG KRØKES: Å rekke opp hånda er noe de allerede behersker, førsteklassingene ved Brekkåsen skole. Her sitter de klare til å gå inn i sine klasserom med sin lærer.
ORGANISERING: Litt uorden må man regne med første dag, men det gikk veldig greit i garderoben første dag.
I tur og orden hentet elevene permene de hadde fått utdelt på innskrivningen.
Etterhvert fant alle navnene sine i kosekroken, og dagen kunne begynne på ordentlig.