Flyktninger: - Nå har vi sett hva som bor i melhusbyggene

foto