På landsbasis ser man nå en kraftig økning i antallet ruskjørere under 25 år. Allerede har en rekke politidistrikt ved utgangen av oktober i år passert det totale tallet på antall ruskjørere for 2021 i aldersgruppen under 25 år i sitt politidistrikt. Dette gjelder blant annet Trøndelag politidistrikt.

– Disse tallene er svært urovekkende. Fra før vet vi at rundt hver fjerde alvorlige trafikkulykke skjer på grunn av rus, så i møte med julebordsesongen er dette svært skremmende tall, sier Liv Marie Bendheim, prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken.

En kjent synder

Julebordsesongen er en tid med mer rus, og mange undervurderer hvor lenge rusen sitter i kroppen. Dette mener Bendheim fort kan skape farlige situasjoner på veiene.

– Rus er en kjent synder i trafikkulykker, og mange ruskjørere blir tatt med dagen-derpå rus. 12 timer etter man har drukket er ofte for lite, og vi oppfordrer nå unge sjåfører til å ta rusfri kjøring på alvor. Vent litt ekstra etter du har drukket, for å være på den sikre siden, sier Bendheim.

Bendheim minner om at selv om tallene er høye, er de faktiske tallene på alle som ruskjører langt høyere:

– Tallene på rusanmeldte sier noe om hvor mange som blir tatt, men sier lite om hvor mange som faktisk kjører ruset. Mange slipper dessverre unna med ruskjøring. Vi er bekymret for at så mange er tatt, og vi håper flere velger vekk ruskjøring inn mot julebordsesongen.

Urovekkende

Hittil i år er totalt 2148 personer under 25 år anmeldt for ruspåvirket kjøring, mot 1790 i samme aldersgruppe i fjor. Dette tilsvarer en økning på 17% på landsbasis.

– Økningen er urovekkende, og det er vanskelig å si hva som er driverne bak. Det har lenge vært spekulert i om korona har påvirket med endrede drikkevaner hjemme, færre spyttprøver og færre alkomålinger. I tillegg slår kanskje ungdommen seg nå mer løs etter to års innetid.

Bendheim minner om at for førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på over 0,5.