Medisinstudiet i Oslo vanskeligst å komme inn på – 70,2 i poenggrense