Åpning av tom sykehjemsavdeling koster millioner

foto