Åpning av tom sykehjemsavdeling koster millioner

Buen helse- og omsorgssenter er i Melhus sentrum, og har både sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Personene som er på vei inn til senteret, er politikere. Foto: Gunn Heidi Nakrem