62 fartsbøter på E6 i Melhus oppheves - UP beklager at det er gjort en feil