Har sendt ut sju farevarsler

Meteorologisk institutt har sendt ut seks farevarsler, blant annet for store mengder nedbør. I tillegg er det sendt ut varsel om ekstremvær. Foto: Yr.no