På gamle kirkeruiner på Husaby samlet sju vandrende biskoper krefter til onsdagens pilegrimsetappe. Gjennom Sigrid Undsets skildringer i Kristin Lavransdatter fikk følget gått opp dagens rute litterært.

Sigrid Undset satt på Husaby da hun arbeidet med «Husfrue», og mye av pilegrimsleia i Skaun er godt beskrevet i boka. Denne skildringa fikk biskopene opplest da de onsdag gjestet Husaby på sin pilegrimsferd fra Oslo til Trondheim.

Imponert over mottak

Det er avtroppende biskop i Nidaros, Finn Wagle som har tatt initiativet til pilegrimsvandringen. Hans nest siste dag i embetet startet med morgenbønn i Skaun kirke, før turen videre gikk til Husaby der norsklektor Espen Tørset leste et utdrag fra Kristin Lavransdatter. Det så ut som om det falt i smak hos de sju vandrende biskopene som lyttet oppmerksomt.

Biskopene virket svært godt fornøyde med besøket i Skaun, og Nidaros-biskop Finn Wagle benyttet muligheten til å si hvor bra han syntes det var at de historiske stedene blir tatt vare på.

– Det er flott at Skaun tar mål av seg til å ha en ledende rolle i pilegrimsarbeidet. Det er inspirerende for alle og det er flott at dere har fått kjøpt gården her, mente han.

Biskopene har vært på vandring siden lørdag, og fra Husaby bar det videre over Husbymarka før biskopene krysset Djupdalen på vei mot Kleivan i Buvika. Deretter fortsatte følget mot Øysand og Sundet gård for overnatting.

Biskopene hadde først morgenbønn i Skaun kirke, og fikk også en orientering om middelalderkirka
På Husaby var det opplesing med utdrag fra Kristin Lavransdatter
Norsklektor og kulturaktør i Skaun, Espen Tørset, både leste, pekte og forklarte for biskopene.
Kulturkonsulent Steinar Haugen fortalte om Skaun kommunes pilegrimsarbeid
Nidaros-biskop Finn Wagle stortrivdes med å vise biskopkollegene fram i Trøndelag. Her lytter han til opplesning av Kristin Lavransdatter sammen med biskop i Sør-Hålogaland, Tor Berger Jørgensen.
Gunn Stokke er leder i HOKU og leder for Kristin på Husaby. Hun fortalte biskopene om kulturfestivalen Kristin på Husaby