LØST: Fungerende ordfører Hallgeir Solberg lover at ungene på skolebussen fra Øyåsbakkan til Gimse skole skal få hvert sitt sete fra mandag av.