- Det er for mye snø i området rundt setervegen nå, noe som gjør det umulig å dra på befaring. Hele saken er derfor utsatt til midten av august, forteller advokat Ivar Andersskog.

Arnulf Storrøseter skulle egentlig møtt i tingretten denne uken, etter at Endal veglag, med ham som leder to ganger har nektet å vedta en bot på 40.000 kroner. Boten kommer fordi politiet mener at veglaget har gjort ulovlige utbedringer på vegen, som ligger i et vernet naturområde.

Storrøseter har selv tro på at de har gode sjanser på å vinne saken i retten, etter at veglaget gikk seirende ut av en rettsrunde i 2006.

Arnulf Storrøseter leder Endal seterveg.