I dag har ingen av fastlegene i Melhus ledig plass på sine lister, og det betyr at ingen nye innbyggere får tilbud om fastlege. Dette har en innflytter reagert på, og særlig at han fikk beskjed om å finne seg en fastlege i Trondheim. Det er heller ikke mulig for folk å bytte fastlege siden ingen har ledig kapasitet. Helsetilsynet har etter oppslag i Trønderbladet og henvendelser fra innbyggere, bedt Melhus kommune forklare hva kommunen gjør for å sikre at alle får fastlege, noe kommunen er pliktig til å sørge for i henhold til Fastlegereformen og lov om helsetjenesten i kommunene.

Kommunelege Knut Hjelmeland anbefaler komité for liv og lære og kommunestyret å opprette ny fastlegestilling. Kommunestyret har møte 20. mai. Denne kan legges til Lundamo legesenter siden det er ledig kontorplass for lege der. Opprettelse av en slik stilling medfører ingen utgifter for kommunen. Lundamo legesenter har tre leger og Melhus legesenter har seks. Det er seks år siden det sist ble besatt en fastlegestilling, og denne var ved Melhus legesenter.