Tre øko-bønder i Melhus har gått sammen om å kjøpe ei spesialharv som bærer navnet Kvik-up. På dansk heter kveke "kvik", og prinsippet består i at kvekerøtter hives opp til overflata, der de tørker ut og dør. En roterende trommel bak på harva består av fjærtenner, og det er disse som tar med seg røttene opp.

- God under tørre forhold

- Særlig under tørre forhold om våren er virkninga veldig god. Jeg kjører som regel harva ei ukes tid før jeg pløyer, og er meget godt fornøgd, sier Kåre Eidsmo i Nordgrenda.

Han sier at harva kan egne seg i konvensjonelt jordbruk også, men at sprøytemidler velges fordi det er rimelig i innkjøp. Mange øko-bønder bruker vekstskifte med eng for å få bukt med kveka, som ikke tåler å bli slått regelmessig. Eidsmo produserer ikke gras lenger, og må finne andre metoder for kvekebekjempelse i kornåkeren.

Trøndelag landbruksrådgivning holder demonstrasjon av harva i morgen i Nordgrenda, hos Lars Tofte, som er medeier i harva. Den tredje eieren, Anders Eggen, skal fortelle om prinsippet bak den smarte dansken.

SPARER MILJØET: Det mest miljøvennlige med Kvik-up-harva er at kveka kan bekjempes uten sprøytemidler. Det minst miljøvennlige er at den krever stor traktor og mye diesel. Men Kåre Eidsmo er klar i sine anbefalinger.