Foreldrene i Midtre Gauldal starter underskriftskampanje for å få mer penger til skolene: - Det er uholdbart at elever blir sittende alene uten vikarer når lærerne er syke, sier FAU-leder ved Singsås skole, Torill Haueng.

Onsdag var det møte på Singsås skole der foreldrene ble informert om hva som skal skje med skolene framover. Kommunen har en hardt pressa økonomi og har ikke noe anna valg enn å kutte. I løpet av tre år må de spare 20 millioner kroner for å ikke gå med et dundrende underskudd. Foreldrene ved alle skolene går nå sammen for å finne mer penger til undervisning:

- Vi vil ha belyst på nytt å se om det er mulig å finne mer penger til skolene slik at vi har råd til å ha lærer til elevene, forteller FAU-leder ved Singsås skole, Torill Haueng. Minst to prosent av kommunens innbyggere må skrive under på oppropet om økonomiplanen skal bli behandla på nytt., sier Haueng.

- Skolene underbudsjettert

- Det er heva over en hver tvil at kommunen må spare. Er det ikke da logisk at det må kuttes i skolene også?

- Jo, men når skolebudsjettet ligger tre millioner under den modellen en sammenligner seg med så er det heilt klart at opplæringssektoren er underbudsjettert. Da må en eventuelt finne penger en anna plass.

-

– MER TIL SKOLENE: Torill Haueng på møtet på Singsås skole. Ho krever sammen med alle foreldregrupper at kommunen skal finne mer penger til skolene.