Regionvegsjef Berit Brendskog Lied er fornøyd med at bevilgningene i statsbudsjettet er på nivå med transportplanen, men advarer om at man ikke klarer å stoppe forfallet av vegnettet i 2008.

- I Region midt alene er det i 2008 behov for 60-70 millioner kroner utover budsjettforslaget for å stoppe forfallet på vegene våre.

En av dem som tar til orde for økt satsning på stamveinettet, som formodentlig innbefatter E6 gjennom Gauldalen, er NHO-direktør Finn Bergersen jr. Å satse på øvrige riksveger er vel og bra, men:

- Vi må bygge ut de viktigste stamveiene, sier Bergersen i en pressemelding.