19 brev fra flere store bedrifter i og utenfor Budalen viser at behovet for skikkelig vei er stort. I tillegg har nesten 600 personer, langt flere enn det er innybyggere i Budalen, signert for å støtte aksjonsgruppa.

- Til og med kommunens største arbeidsgiver, Støren trelast, har signalisert at de mangler tømmer fordi tømmertransporten til og fra Budalen er umulig. Det sier litt om samfunnskostnadene, sier Ståle Solem fra aksjonsgruppa.

Han mener det er hevet over enhver tvil at det lønner seg å legge fast dekke på fylkesvei 622.

- Det koster mye mer at melkebiler, tømmertransport, turister, hytteeiere og beboere ikke kommer fram. Når man i tillegg ser at Staten bruker 20 millioner på veien inn til Snøheim, som bare betjener en nedleggingstruet turisthytte, er det liten tvil om at Norge har råd til å holde liv i Budalen ved å sette i stand veien. 20 millioner er omtrent det samme som det koster å legge asfalt på hele veien, sier han.

Solem er også overbevist om at trafikken er mye større enn Statens vegvesen tror.

- Vi har registrert en økning på 54 prosent i bomkassa på Synnerdalsvegen. Og det er bare en liten del av totalen, sier han.

Kontorsjef i Midtre Gauldal kommune, Knut Dukane, tok imot dokumentasjonen på vegen av ordføreren. Han lovet å viderebringe saken til makthaverne.

- Dette er usedvanlig godt dokumentert, og argumentene er gode. Vi har ikke rukket og gjort så mye med saken ennå, men vi har informert fylkeskommunen om at tilgangen ved en eventuell nødssituasjon i Endalen er svært vanskelig. Nå blir det opp til politikerne å finne en løsning, sier han.

Dukane legger til at hjemmehjelpstjenesten, som kjører firehjulstrekk, så langt har fått gjort det de skal i området.

GRUNDIG DOKUMENTASJON: Aksjonsgruppa for bedre vei i Budalen, her ved Ståle Solem (til høyre) og Ingebrigt Enlid, overleverte fredag 560 underskrifter og 19 brev fra næringsdrivende til Knut Dukane fra Midtre Gauldal kommune.