Det var speilblank hålke på riksveg 30 da ulykken skjedde nede i Fjesetbakkene i Singsås, et ulykkessted som nå etter alt å dømme synger på siste verset, ettersom vegen skal utbedres.

I alt ble ni personer skadd i ulykken, og av disse ble fire sendt til St. Olavs Hospital, de øvrige til legekontoret på Støren. Den 80-årige mannen var passasjer i den ene bilen, og han døde på sykehuset natt til søndag, mens tilstanden for hans 77-årige kone med brystskader betegnes som fortsatt alvorlige. Hun ligger på intensivavdelingen.

Ulykken skjedde da personbilen som kom ned Fjesetbakkene, fikk sleng og kom over i motgående kjørefelt der den kolliderte front mot front med en møtende bil. En tredje bil som ikke klarte å stanse, ble også involvert i ulykken. De to frontkolliderte bilene betegnes som totalvrak mens den tredje bilen slapp uten store skader.

Regn førte til at det iset opp på vegbanen, noe som gjorde at jevnlig grusing med strøbiler ikke klarte å holde isingen i sjakk.