Dermed står Melhus kommune nesten uten ledig næringsareal.

- Et luksusproblem, sier en meget fornøyd næringssjef i Melhus, Gunnar Sund. Det er derfor vi regulerer næringsarealer for å få dem utbygd. Det er Jernbetong AS som står som selger, og Per Agnar Myhr er ikke mindre fornøyd med handelen.

Det er ikke uten stolthet han minner om formålet med Jernbetongs etablering av næringsarealer på Søberg Øst og Vest: Nemlig å etablere arbeidsplasser i nedre Melhus.

Per i dag er det 70-80 arbeidsplasser i området, og med Vollvik Eiendoms planer for resten av arealet, kan det bli snakk om fra 300 til 400 arbeidsplasser i tillegg og en årlig verdiskaping på Søberg Øst og Vest i størrelsesorden 300 til 500 millioner kroner! Det vil gi synergieffekter for lokalsamfunnet som melhusbyggen sjøl må sørge for å utnytte maksimalt, sier Myhr.

Under stiftelse

Vollvik Eiendom er et så ferskt eiendomsselskap at det faktisk ennå er under stiftelse, opplyser prosjektleder Edvard Vollvik Eiendomsfirmaet ble etablert for å kunne håndtere det ledige næringsarealet på Søberg. Og da i særlig grad med bakgrunn i den underdekning på fryselaget en har i Midt-Norge.

Det har tidligere vært snakket om å etablere fryselager i fjellhaller på Søberg. Nå blir dette en realitet. Midt-Norsk Fryselager har kastet sine øyne på Søberg og det var koblingen Midt-Norsk Fryselager og Vollvik som førte til etableringen av eiendomsselskapet.

Edvard Vollvik opplyser at interessen for området er enorm og det vil bli solgt ut tomter til interesserte aktører som ønsker å delta i et slikt konsept. Vollvik har stor tro på prosjektet som han tror vil komme til å bety svært mye for Melhus og bli en vesentlig tilvekst til det lokale næringslivet.

Les mer i papirutgaven lørdag 17. desember

Selger: Eier av Jernbetong AS, Per Agnar Myhr kan glede seg over at firmaets ledige næringsarel på ca. 70 dekar er solgt. Det beste er nye arbeidsplasser til Melhus, sier han.