Arnfinn Amundal (SV) satte i Melhus kommunestyre fram forslag om gratis leie av gymsal og idrettshal for barn og unge, og forslaget ble vedtatt med 23-22 stemmer. Flertallet besto av Arbeiderpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre, mens mindretallet ville redusere halleia med 100 kroner i timen.

Det finnes allerede i dag ei ordning der idrettslag som har aktiviteter for barn i skolepliktig alder får gratis halleie. Ordninga er svært populær, og det er stor pågang for å få leie.