Veglaget i Endalen har havna i en paradoksal situasjon. Om de blir frikjent i en ny rettssak, må de likevel betale dagmulkt: - Maktmisbruk, sier lederen for veglaget.

Konflikten rundt den 1,5 kilometer lange strekninga i landskapsvernområdet i utkanten av Forollhogna nasjonalpark har vart i ti år. Saken har tidligere vært i retten og nå sist i Kommunaldepartementet:

- Jeg syns det er horribelt. Denne saka er egentlig avgjort i retten, men her sitter det byråkrater og hever seg over den norske rett og domstoler. Det føler jeg er maktmisbruk, sier Arnulf Storrøseter, leder av veglaget.

- Bestemt seg på forhånd

Veglaget ble frikjent i en rettssak i 2006. Veglaget starta derfor arbeidet med setervegen i 2008. Da rykka myndigheter lokalt og regionalt ut for å stoppe vegarbeidet. Nå kan det gå mot ny rettssak.

- Direktoratet, kommunaldepartementet og fylkesmannen har gått sammen og bestemt på forhånd hva utfallet av denne saka skal bli, uansett hva som skjer i retten. De vil forhindre dette fordi den setter presedens for heile landet, sier Arnulf Storrøseter og veglagets advokat Ivar Andersskog. Kommunaldepartementet har slått fast at veglaget må betale 50.000 kroner som et engangsbeløp, og i tillegg 1000 kroner i dagmulkt om de forsetter på vegen.

- Trenger sunt bondevett

Denne dagmulkta vil stå ved lag, sjøl om de blir frikjent i ei eventuell straffesak. Skal de få oppheva dette vedtaket, må de gjennom en rettssak til, et sivilt søksmål. Dette blir da rettssak nummer tre.

- Jeg føler at det har gått prestisje i denne saka, sier Storrøseter. Advokat Andersskog meiner Kommunaldepartementet setter seg over rettssystemet:

- Forvaltningsorganene ilegger en straff som er strengere og mer restriktiv enn det domstolene kan fastsette. Forvaltningsmyndighet har overtatt straffefunksjonen til påtalemyndighetene, sier advokaten kritisk.

– SETTER TIL SIDE LOVA: Arnulf Storrøseter (t.v) og advokat Ivar Andersskog meiner Kommunaldepartementet setter norsk lov og rett til side.
NYBYGGING? Er dette bygging av ny veg eller vedlikehold av gammel? Døm sjøl. Bildet over er tatt før arbeidet ble utført på setervegen i Endalen. Bildet under viser den samme vegen etterpå. Foto: Midtre Gauldal kommune.