Det er endelig vedtatt at Team-Bygg får oppdraget med å bygge ny skole og barnehage på Lundamo.

En egen jury i Melhus kommune har vurdert fire forslag til ny barneskole og barnehage på Lundamo, inkludert idrettshall. Hva juryen kom fram til har vært holdt hemmelig før formannskapsmøtet tirsdag 8. juni. Formannskapet valgte enstemmig å godta juryens vinnerforslag, innsendt av Team-Bygg i Trondheim. De andre forslagene var fra Skanska, den danske entreprenøren Pihl og Hent (tidligere Heimdal Entreprenør). Alle de fire forslagene hadde moderne uttrykk med rektangulære former og utstrakt bruk av flate tak.

Totalvurdering

Det var gjort en omfattende vurdering av de fire forslagene da saken kom på bordet til formannskapet. Juryen hadde bestått av byggfaglige rådgivere, arkitekter, virksomhetsleder og lokale politikere. Varaordfører Hallgeir Solberg sier det var ei totalvurdering som lå til grunn for juryens vinnerforslag.

- Det var lagt vekt på god utforming, funksjon, utseende, atkomst, trafikksikkerhet og driftsforhold. Uteområder og skolens plassering hadde også stor betydning, sier Solberg.

- Var det spesielle løsninger hos Team-Bygg som utmerket seg?

- Skolen har fått ei god plassering, med mange funksjonelle løsninger og fine uteområder. At forslaget var innenfor kommunens økonomiske rammer, var også viktig, sier Solberg.

Melhus kommune har satt av 149 millioner kroner til det nye anlegget.

NATURMATERIALER: Den nye skolen på Lundamo får mye treverk både i fasaden og innendørs.