Norsk Kylling må belage seg på å vente enda lenger på svaret om de får bygge på og legge om veien. Dette søkte de om i høst, og i søknaden skrev de at de håpet å sette i gang arbeidet før nyttår.

Slik har det ikke gått. I et brev fra kommunen fastslår Plan- og byggesaksavdelinga at nybygget vil kreve dispensasjon fra den reguleringsplanen som gjelder i dag for Støren sentrum nord. Dette var det usikkerhet om tidligere i prosessen.

I brevet står følgende: "De politiske signalene som er gitt tyder på at det ikke vil gis noen slik dispensasjon, men at det vil bli krevd en full reguleringsprosess."

På grunn av dette blir ikke dispensasjonssøknaden fra Norsk Kylling lagt fram på utvalgsmøte i Næring, plan og miljø førstkommende onsdag.

Kommunen ber også om at Norsk Kylling utarbeider en konsekvensutredning før søknaden endelig kan behandles i utvalget. En slik utredning krevde utvalget at Norsk Kylling lager i møte 5. september i fjor.