Riksantikvaren vil endre deler av kommunedelplanen for Støren