Etterlyser snarlig svar fra Midtre Gauldal kommune