Gir skolesekker til elever som mangler noe å ha bøkene i

foto