Nei, kampen skjer via utredninger og i møterommene. Og resultatet er forutbestemt, derfor ligger det mye frustrasjon bak hennes tapre smil.

Og irritasjon overfor Melhus kommune, som hun mener har sviktet de cirka 25 ansatte i Hofstad leir.

- Å være tillitsvalgt i en prosess som den som pågår i Forsvaret akkurat nå, er så utakknemlig som den går an å bli. Mine kolleger synes jeg gjør for lite, mens Forsvarets ledelse mener jeg er illojal mot arbeidsgiver, fordi jeg ikke kan støtte de omfattende forslagene til omstilling som pågår.

- Omstillinger pålagt Forsvaret av Stortinget, som skal gjennomføres koste hva det koste vil. Jeg opplever det slik, at her er det ikke snakk om å spare penger. Bare å kutte hoder, sier en bitter Merete Fagerbekk, (39) fra Lundamo. Hun begynte sin karriere i FLO (Forsvarets logistikkorganisasjon) i 1990, som lagerarbeider ved Hofstad leir i Melhus.

At hun var arbeidsledig, var grunn god nok til å søke. At hun etter alt å dømme ble den første kvinne som jobbet med lagring av ammunisjon i Forsvaret, viste hun ikke da, og det betydde heller ikke noe for henne. ¿ Jobben var grei, men sikkerhetsprosedyrene var langt mer omfattende antar jeg, enn ved andre lagerjobber, smiler hun.

Tillitsvalgt - ingen spøk

Den 1. august i år skal omstillingsprossesen være sluttført. Men Merete har ingen jobb å gå tilbake til i Hofstad leir. Hun har arbeidet med regnskap den senere tid, og hennes stilling er omstilt bort. Fire slike stillinger i området er redusert til en.

- Jeg blir nok arbeidsløs ja, sier hun. Men jeg blir ikke alene. Forsvaret skal totalt fjerne 5000 årsverk, det vil si nærmere 7000 enkeltpersoner. Bare i FLO er det snakk om 2000 personer som skal vekk.

Psykiske problemer

- Vi ser det også på stigende antall sykemeldinger, ikke bare som en følge psykisk slitasje, men også fysisk. For om det blir færre og færre til å gjøre jobben, så skal den like fullt utføres. Det betyr overtid og slitasje, understreker Merete.

- For Forsvaret er Stortingets måltall viktigst. Så og så mange hoder skal vekk, sjøl om vi kan påvise at Forsvaret taper penger på prosessen.

Hofstad leir

Vi er også dypt skuffet over Melhus kommune, som så gladelig vil bli kvitt oss og de vel tjue arbeidsplassene vi innebærer. Kanskje for å få noe annet i stedet. Vi føler oss sviktet av vår egen kommune, og rekner det som nokså sikkert at i 2005 er Hofstad leir nedlagt. Men jeg vil si til kommunen eller hvem det måtte være som skal ta over leirområdet.

- Dagens ammunisjonslager egner seg ikke til annet enn ammunisjon. Lagrene stinker. Glem tanken på å lagre mat der. Det må bygges nytt. Og skal anlegget rives, blir det litt av en jobb - og ikke minst en kostbar jobb!

Som tillitsvalgt, opplever Merete hele prosessen med omstilling og "hoderulling" som meget frustrerende. Hun mener at hennes posisjon ikke innebærer reell påvirkningskraft. - Mine synspunkter blir notert, og med det blir det, sukker hun.

Da kan det være godt å komme heim til småbruket på Lundamo, dit har ennå ikke omstillingsprosessen kommet. Der er hun fortsatt mor og småbruker, og godt er det!

Ikke tillit: Merete Fagerbekk fra Lundamo pendler mellom Melhus og Kjeller, der hun deltar som tillitsvalgt i Forsvarets omstillingsprosess. Sjøl er hun en av de 7000 som skal vekk om et halvt års tid.