Ringte inn om livsfarlig forbikjøring i sving på E6