Siri Marie Bleke (15) skal representere ungdommen i Trøndelag