Ledigheten fortsatt under totallet i Gauldalen

foto