Beredskapsterminalen på Støren var lite brukt. Inntil nylig.