Tårnet vil gjøre det lettere for folk flest å følge livet i et viktig raste-, hekke- og overvintringsområde for mange fuglearter. Området er ett av de største våtmarksområdene i landet som fortsatt er nærmest uten inngrep av noe slag.

I et naust like ved det nye fugletårnet finner besøkende informasjon om Gaulosen, arter som finnes her og lignende. I naustet vil skoleklasser også kunne få undervisning knyttet til fuglelivet i området.

TJELD: Hvilende tjeld i Gaulosen 24. mars 2008. Foto: Harald Danielsen