Én av to nordmenn har ingen anelse om hva de vil få i fremtidige pensjonsytelser. Nå kan folk for første gang få oversikt over sin antatte fremtidige pensjon.

Onsdag 28. mai ble en ny versjon av pensjonsportalen norskpensjon.no lansert. Portalen gir fremtidige norske pensjonister muligheten til å anslå hvor store årlige utbetalinger de får den dagen de går av med pensjon.

– Det er samfunnsmessig svært viktig at folk forstår hva de faktisk vil få i samlede pensjonsytelser den dagen de går ut av arbeidslivet. Det er tross alt disse ytelsene vi skal leve av når vi blir pensjonister, sier Dag Vidar Bautz, daglig leder for Norsk Pensjon. Portalen er gratis i bruk, og gir et anslag over samlede fremtidige pensjonsutbetalinger, målt i dagens kroneverdi.

Lignende portaler eksisterer allerede i Sverige og Danmark. Den danske pensjonsportalen ble lansert helt tilbake i 1998, mens den svenske kom i 2004.

Kvinner og unge mest usikre

Samtidig viser en fersk undersøkelse at pensjonskunnskapene er heller svake blant et flertall av befolkningen. I undersøkelsen, som ble utført av analysebyrået Synovate i slutten av mai på oppdrag for Norsk Pensjon, ble et representativt utvalg nordmenn spurt om hvor mye de tror de vil få i samlede årlige utbetalinger den dagen de blir pensjonister.

Hele 49 prosent av personene i undersøkelsen vedgikk at de ikke hadde noen som helst anelse om hvor mye de vil få i pensjon. Usikkerheten var størst blant kvinner, unge og lavtlønte samt personer med lav utdanning. – Dette er et altfor høyt tall, og viser at Norsk Pensjon fyller en viktig rolle, påpeker Bautz.

– Vil bli overrasket

Tre av ti personer svarte at de tror de vil få mellom 60 og 70 prosent av sin nåværende lønn i pensjon. Dag Vidar Bautz forteller at dette er et ganske riktig anslag, forutsatt at man jobber i staten. De fleste som jobber i det private næringsliv må regne med å få under 60 prosent av inntekten.

Han rister på hodet over de 11 prosentene som tror de vil få over 70 prosent av sin nåværende inntekt i pensjon. – Det er nok mange som kommer til å få en negativ aha-opplevelse den dagen de går av med pensjon. Dessverre er det også litt i seneste laget å begynne å tenke på pensjonssparing når man fyller 67, sier Bautz.

I 2007 ble obligatorisk tjenestepensjon innført for alle arbeidstakere, der arbeidsgiver årlig betaler inn minimum 2 prosent av arbeidstakers inntekt. – Mange tenker kanskje at de nå er sikret, men faktum er at en slik minimumsløsning ikke gir noen særlig god pensjon, særlig ikke for de som bare har en håndfull yrkesaktive år igjen, forteller Bautz.

Nøytral og ikke-kommersiell

Norsk Pensjon ble stiftet høsten 2006 av sju livselskaper som alle er medlemmer av Finansnæringens Hovedorganisasjon. Disse selskapene leverer også data til portalen, noe som gjør at 70-80 prosent av dataene fra private pensjonsleverandører nå er med i utregningene.

– Norsk Pensjon skal ikke tjene penger, og skal alltid være nøytral og ikke-kommersiell. Folk skal være trygge på at portalen aldri brukes i salgsøyemed, sier Bautz.

Selskapet jobber nå med å få mindre aktører, som pensjonskasser, fondsforvaltere og mindre banker, til å levere data til portalen. – Målsetningen er å få med alle som selger pensjonsprodukter i en eller annen form i Norge. Alle som leverer data til portalen vil få tilbud om å komme inn på eiersiden i Norsk Pensjon, sier Bautz.